Vân Dung: Táo y tế năm nay có nhiều đất diễn

\"Năm nay liên quan đến ngành y tế có rất nhiều sự việc nổi cộm, trong đó nổi bật nhất là sự việc ở thẩm mỹ viện Cát...