Hướng dẫn Up nhạc lên Mixcloud bằng điện thoại

Thứ năm , 04/05/2023, 22:36 GMT+7
     
Hướng dẫn cách Up nhạc lên Mixcloud bằng điện thoại. Để upload tải nhạc lên Mixcloud bằng điện thoại, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

Tải ứng dụng Mixcloud:

Truy cập vào App Store (đối với iOS) hoặc Google Play (đối với Android) và tải xuống ứng dụng Mixcloud.

Đăng nhập tài khoản Mixcloud:

Bạn cần đăng nhập tài khoản Mixcloud của mình. Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký trên trang web của Mixcloud hoặc đăng ký trực tiếp trên ứng dụng.

Tạo playlist:

Tạo một playlist trong ứng dụng Mixcloud bằng cách chọn biểu tượng "Playlist" và chọn "Create New Playlist". Bạn có thể đặt tên cho playlist và thêm mô tả nếu muốn.

Tải nhạc lên Mixcloud:

Chọn biểu tượng "Upload" và chọn "Upload a track". Bạn có thể chọn tệp âm thanh từ thư mục điện thoại của mình hoặc tải lên từ các dịch vụ lưu trữ trực tuyến như Dropbox hoặc Google Drive. Bạn cũng có thể thêm thông tin về bài hát, nghệ sĩ và playlist mà bạn muốn tải lên.

Hoàn thành và chia sẻ:

Sau khi tải lên thành công, bạn có thể hoàn thành quá trình bằng cách chọn "Publish". Bạn cũng có thể chia sẻ bài hát của mình trên các mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter.

Mixcloud có các quy định về bản quyền và chất lượng âm thanh, vì vậy bạn cần đảm bảo rằng bạn tuân thủ các quy định này khi tải lên bài hát của mình.

Nguồn:
Up nhạc lên Mixcloud bằng điện thoại hướng dẫn Upload nhạc lên Mixcloud bằng đ