Chủ tịch nước công bố Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

Thứ hai , 09/12/2013, 08:59 GMT+7
     

Sáng 9/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức lễ họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và Nghị quyết của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.

Tại cuộc họp báo, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, bản Hiến pháp vừa được Quốc hội thông qua và được Chủ tịch nước ký lệnh công bố có 11 chương, 120 điều (giảm 1 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992).

Ảnh: VTV Online

Đây là bản Hiến pháp có nhiều điểm mới cả về nội dung lẫn kỹ thuật lập hiến, thể hiện rõ và đầy đủ bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Kế thừa các bản Hiến pháp trước đây, Hiến pháp được công bố lần này, tiếp tục khẳng định Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện Ủy ban soạn thảo Hiến pháp cho biết, với lần sửa đổi lần này, Hiến pháp đã bổ sung nhiều điểm mới về quyền con người, quyền công dân, quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc tôn trọng bảo đảm và bảo vệ quyền con người. Việc bổ sung này là kết quả của quá trình đổi mới và phù hợp với các điều ước quốc tế về quyền con người mà nước ta là một thành viên.

Theo lệnh của Chủ tịch nước, bản Hiến pháp vừa được công bố sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014.

Nguồn: