Cách chỉnh đồng hồ xe Air Blade 2023 2022 2021 2020 mới nhất

Thứ hai , 29/05/2023, 23:27 GMT+7
     
Hướng dẫn Cách chỉnh đồng hồ xe Air Blade 2023 2022 2021 2020 mới nhất
Để chỉnh giờ trên xe Airblade 2023, bạn có thể làm theo các bước sau đây:
 
1. Bật công tắc nguồn trên xe Airblade 2023.
 
2. Chọn chế độ Thiết lập giờ bằng cách nhấn và giữ phím Trip (hoặc Reset) cho đến khi chế độ này được hiển thị trên đồng hồ.
 
3. Sử dụng nút chuyển chế độ (Mode) để thay đổi giá trị của giờ, phút và năm.
 
4. Sử dụng nút tăng (ở bên trái) hoặc giảm (ở bên phải) để thay đổi giá trị của giờ, phút và năm.
 
5. Sau khi hoàn tất, nhấn phím Trip (hoặc Reset) trong một khoảng thời gian ngắn để lưu các thiết lập mới.
 
Sau khi hoàn thành, bạn có thể kiểm tra lại để xem đồng hồ trên xe đã hiển thị đúng giờ hay chưa bằng cách so sánh với giờ hiện tại của điện thoại hoặc đồng hồ đeo tay của mình. 
 
Để chỉnh đồng hồ trên xe Honda AirBlade đời 2022, 2021, 2022, bạn làm theo các bước sau đây:
 
1. Bật công tắc nguồn cho đồng hồ trên bảng điều khiển.
 
2. Nhấn và giữ nút reset (hoặc nút trip) trên cụm đồng hồ cho đến khi đồng hồ hiển thị chế độ thiết lập giờ.
 
3. Sử dụng nút điều chỉnh (nút mode) để chọn giờ hoặc phút để thiết lập.
 
4. Sử dụng nút tăng (nút +) hoặc giảm (nút -) để thay đổi giá trị của giờ hoặc phút.
 
5. Sau khiết lập giờ và phút đúng, nhấn và giữ nút reset một lần nữa để lưu thiết lập.
 
Sau khi hoàn thành, bạn có thể kiểm tra lại xem đồng hồ đã hiển thị đúng giờ hay chưa bằng cách so sánh với giờ hiện tại của điện thoại hoặc đồng hồ đeo tay của bạn. 
Nguồn:
chỉnh đồng hồ xe Air Blade