Bộ Nội vụ có thêm Thứ trưởng

Thứ ba , 24/12/2013, 01:29 GMT+7
     
Ông Nguyễn Đăng Thành, 60 tuổi, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia, công tác đến hết tháng 6/2014.

Thủ tướng vừa quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Thành, Phó giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh kiêm Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia, công tác đến hết tháng 6 năm 2014.

Ông Nguyễn Đăng Thành sinh năm 1953, quê quán Hà Nội, là giáo sư, tiến sĩ Chính trị học.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Đăng Thành từng giữ các chức vụ: Phó Viện trưởng Viện Khoa học Chính trị thuộc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nghệ An; Phó giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Giám đốc Học viện Hành chính.

Học viện Hành chính quốc gia mới được chuyển từ Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về Bộ Nội vụ.

Với việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Thành, số Thứ trưởng của Bộ Nội vụ đã tăng từ 6 lên 7.

Nguồn: